Sale!

உபாகமம் ஆய்வு

Original price was: ₹70.00.Current price is: ₹50.00.

Description

Contents

உபாகமம் ஆய்வு.. 1

அமைப்பும், முக்கிய பிரிவுகளும்.. 1

அதிகாரங்கள் 1 -4 – வரலாறு – கடந்த காலத்தில் கடவுளின் உண்மை….. 1

அதிகாரங்கள் 5:1-26:15 – போதனை – நிகழ்காலத்தில் கடவுளின் கட்டளைகள்    1

அதிகாரங்கள் 26:16-34:12 – உடன்படிக்கை – கடவுளின் தீர்க்கதரிசன வாக்குறுதி   2

முக்கிய வார்த்தைகள்.. 2

உள்ளடக்கத்தின் சுருக்கம்.. 2

மோசே பிரியா விடைபெறும்போது கூறிய உரையில்: 5

மையப்பொருள்/நோக்கம்.. 5

பயன்பாட்டுக்குரிய செய்தி.. 5

முக்கிய அதிகாரங்கள்.. 6

முக்கிய பகுதிகள்.. 6

முக்கிய போதனைகள்.. 6

தெரிந்துகொள்ளப்பட்ட தொடர்பான வேதபகுதிகள்.. 7

சிறப்பு அம்சங்கள்.. 7

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “உபாகமம் ஆய்வு”

Your email address will not be published. Required fields are marked *