Sale!

நியாயாதிபதிகள் ஆய்வு

Original price was: ₹70.00.Current price is: ₹50.00.

Description

Contents

நியாயாதிபதிகள் ஆய்வு.. 1

அமைப்பும் முக்கிய பிரிவுகளும்.. 1

அதிகாரங்கள் 1-2 – ஆவிக்குரிய நிலைமை….. 1

அதிகாரங்கள் 3-16 – ஏழு பாவ சுழற்சிகள்.. 1

அதிகாரங்கள் 17-21 – ஆவிக்குரிய வீழ்ச்சி.. 1

முக்கிய மக்கள்.. 2

முக்கிய வார்த்தைகள்.. 2

உள்ளடக்கத்தின் சுருக்கம்.. 2

மையப்பொருள்/நோக்கம்.. 4

பயன்பாட்டுக்குரிய செய்தி.. 4

முக்கிய அதிகாரங்கள்.. 5

முத்திய பகுதிகள்.. 5

முக்கியட்போகளைகள்.. 5

தெரிந்துகொள்ளப்பட்ட தொடர்பான வேத பகுதிகள்.. 6

சிறப்பு அம்சங்கள்.. 6

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “நியாயாதிபதிகள் ஆய்வு”

Your email address will not be published. Required fields are marked *