Sale!

யாத்திராகமம் ஆய்வு

Original price was: ₹70.00.Current price is: ₹50.00.

Description

Contents

3 முக்கிய பிரிவுகள்.. 1

உள்ளடக்கத்தின் சுருக்கம்.. 2

மையப்பொருள்/நோக்கம்.. 5

பயன்பாட்டுக்குரிய செய்தி.. 5

முக்கிய அதிகாரங்கள்.. 5

முக்கிய போதனைகள்.. 6

தொடர்புள்ள தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட வேத பகுதிகள்.. 7

நியாயப்பிரமாணத்தின் நோக்கம்.. 7

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “யாத்திராகமம் ஆய்வு”

Your email address will not be published. Required fields are marked *