Sale!

லேவியராகமம் ஆய்வு

Original price was: ₹70.00.Current price is: ₹50.00.

Description

Contents

லேவியராகமம் ஆய்வு.. 1

லேவியராகமம் – பரிசுத்த கடவுளின் பரிசுத்த விதிகள்.. 1

அமைப்பும்:-. 1

முக்கிய பிரிவுகள்:-. 1

பலிகள் – அதிகாரங்கள் 1-10 – கடவுளை ஆராதித்தல். 1

பரிசுத்தமாகுதல் –  அதிகாரங்கள் 11-27 – கடவுளோடு நடத்தல்.. 1

முக்கிய வார்த்தைகள்.. 1

உள்ளடக்கத்தின் சுருக்கம்.. 2

அதிகாரங்கள் 1-10 – பலிகள்/கடவுளை ஆராதித்தல்.. 2

அதிகாரங்கள் 11-27 – பரிசுத்தமாக்கபடல்/கடவுளோடு நடத்தல்.. 3

இஸ்ரவேலரின் ஏழு பண்டிகைகளின் நோக்கமாவது; 4

மையப்பொருள்/நோக்கம். 5

பயன்பாட்டுக்குரிய செய்தி.. 5

முக்கிய அதிகாரங்கள். 5

முக்கிய பகுதிகள்.. 5

முக்கிய போதனைகள்.. 6

தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட தொடர்புள்ள வேதப்பகுதிகள்.. 6

சிறப்புக் கூறுகள்.. 7

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “லேவியராகமம் ஆய்வு”

Your email address will not be published. Required fields are marked *